بند ساعت

بند ساعت دیاموند دیورا تیتانیوم لدر سایز 42

8,180,000 ریال
عسلی
قهوه ای
مشکی
سازگار با سری (نسل) 1، 2 و 3 جنس این بند ساعت چرمی میباشد و دور دوخت شده.

بند ساعت دیاموند دیورا تیتانیوم لدر سایز 44

8,180,000 ریال
عسلی
قهوه ای
مشکی
سازگار با سری (نسل) 4، 5 و 6 جنس این بند ساعت چرمی میباشد و دور دوخت شده.

بند ساعت دیاموند دیورا تیتانیوم لدر سایز 45

8,180,000 ریال
عسلی
قهوه ای
مشکی
سازگار با سری (نسل) 7، 8 و 9 جنس این بند ساعت چرمی میباشد و دور دوخت شده.

بند ساعت دیاموند دیورا تیتانیوم لدر سایز 49

8,180,000 ریال
سازگار با سری (نسل) ULTRA و ULTRA 2 جنس این بند ساعت چرمی میباشد و دور دوخت شده.